Viện dưỡng lão http://www.damoca.vn

Khai Tuệ đã đánh giá Viện An Dưỡng Nhơn Đức- Damoca
27.03.2019

 Khai Tuệ đã đánh giá Viện An Dưỡng Nhơn Đức - Damoca:
"Không khí trong lành, thoáng mát còn chất lượng y tế thì số 1, các cụ ở đây mình rất yên tâm."
Liên hệ cô Minh ĐT: 0903339936

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, cây, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cây, hoa và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: cây, bầu trời, ngoài trời, nước và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: cây, thực vật, bầu trời, cầu, ngoài trời, nước và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: cầu, cây, ngoài trời và nước


 URL của bản tin này::http://www.damoca.vn/modules.php?name=tintucsukien&op=viewst&sid=573

© Viện dưỡng lão contact: info@ducthanhtam.com