Viện dưỡng lão http://www.damoca.vn

Viện dưỡng lão Nhơn Đức – Damoca đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất
16.08.2019

Như chúng ta đã biết theo kiến thức Phong Thủy viện Damoca từ trên nhìn xuống nhìn như hình cây đàn. Damoca có lối vào hẹp càng vào sâu càng rộng mở như kiểu kiến trúc cổ điển của Trung Quốc xưa, mảnh đất này có lẽ thích hợp cho mô hình tứ đại đồng đường với khuôn viên nở hậu lớn.

Sau đây là những hình ảnh của Viện DAMOCA
URL của bản tin này::http://www.damoca.vn/modules.php?name=tintucsukien&op=viewst&sid=581

© Viện dưỡng lão contact: info@ducthanhtam.com